Privatpolitik

Privatpolitik


Formålet med Dalias privatlivspolitik er at forklare og oplyse om, hvordan Dalia indsamler og behandler oplysninger om dig, samt hvilke rettigheder du kan gøre brug af. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du at rette henvendelse til den datasansvarlige om nærværende privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte Dalia på kontaktoplysningerne, du finder nederst på denne side.


Hvilke personoplysninger indsamler Dalia

Når du køber hos os via vores webshop på www.dalia.dk beder vi om dit navn, adresse og mailadresse. Disse oplysninger skal vi bruge for at sende varerne til dig. 

Behandling af data

Vi passer godt på dine data og har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke hændeliget eller ulovligt fortabes, kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Oplysningerne om dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer behandles alene med det formål at kunne sende de bestilte vare til dig, og de vil i den forbindelse blive videregivet til det valgte transport firma. Oplysningerne vil ligeledes kunne tilgås af det selskab, der hoster vores hjemmeside, og vores IT-supporter. Vi slette dine oplysninger to år efter leveringen af de bestilte varer, idet købelovens reklamationsfrist udløber på dette tidspunkt.

De virksomheder, hvortil dine persondata overleveres, er databehandlere, og er ifølge de indgåede databehandleraftaler alene berettigede til at benytte data til levering af de nævnte services, og alene efter instruks fra Dalia. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelsen af aftalen med Dalia og er underlagt fortrolighed om disse.


Disse rettigheder har du

Du har til enhver tid ret til at anmode Dalia om at oplyse, hvilke oplysninger Dalia har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, og hvilken kategori af personoplysninger Dalia har registreret, samt, hvis relevant, hvilke modtagere, oplysningerne måtte være eller blive givet videre til. Ligeledes har du naturligvis ret til at få at vide, hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til dalia@dalia.dk. Du vil, for at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til en uvedkommende, blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Du har krav på, at vi berigtiger oplysninger, så de altid er korrekte. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at skrive til os på dalia@dalia.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil også i den forbindelse blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for fortsat behandling. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for, at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil, ved anmodning om sletning, blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Ligeledes, har du i nogle tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, som er den relevante myndighed.


Kontakt

Dalia, Fur Landevej 71, 7870 Roslev, CVR. nr. 25 23 51 34, er dataansvarlig for de persondata, som indsamles. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet ovenfor, kan du kontakte Dalias persondata-ansvarlige Dalia Christensen på dalia@dalia.dk eller ringe på telefon 23 74 43 71 alle hverdage mellem 10.00 og 16.00.

0
    0
    Din kurv